RaksaExpress » Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskortti – kristian@raksaexpress.fi

puh. 040 7791 966

Koulutukset joustavalla aikataululla koko suomeen. Meillä on pitkäaikaista kokemusta ja tietotaitoa mm. teollisuus- sekä rakennusalan työturvallisuus sekä työehtoasioista.

Järjestämme koulutusta koko Suomessa:

  • Työturvallisuuskorttikoulutus
  • Yrityskohtaiset koulutukset sopimuksen mukaan joustavalla aikataululla.
  • Työturvallisuuskorttikoulutus (kesto: 8 tuntia)

Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.


Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on:

  • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
  • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoillaJärjestämme työturvallisuuskorttikoulutuksia
  • antaa perustietoa työsuojelusta
  • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
  • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
  • pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen ja työturvallisuuden parantamiseksi.